Vi har over 10 års erfaring med behandling av ansatte i store og små bedrifter. Vi hjelper bedriftene med å redusere sykefravær, forebygge muskulære plager, belastnings- og livsstilsrelaterte skader

Muskel- og skjelettplager er i dag den hyppigste årsaken til sykefravær i Norge, og den vanligste årsaken til uføretrygd. Muskel- og skjelettplager alene står for nesten 50 % av sykefraværet. Dette koster bedriftene mye penger hvert eneste år. En sykefraværsdag kan gjerne koste bedriften 2.000 til 5.000 kroner. Ofte er muskulære plager noe som til stadighet kommer tilbake og nye sykemeldingsdager følger på. Studier viser at forebyggende behandling og oppfølging gir redusert sykefravær og bedre trivsel på arbeidsplassen. Man kan få behandling på grunn av en dysfunksjon og plager i muskulaturen, men også for å forebygge og unngå at slikt oppstår. Det koster å ha ansatte sykemeldt. Ingen arbeidsgiver ønsker at arbeidstakerne blir syke eller uføre på grunn av arbeidet, og ingen arbeidstakere hadde vel tenkt at sykdom og helseskader skulle være det som satte preg på arbeidet deres. Behandling og oppfølging av de ansatte er et sparetiltak for bedriftene. Bedre helse – Lavere sykefravær!

Kropp og Helseklinikken tar vare på helsen til deres ansatte

Bestill time!
Bestill time!

Terapeuten gjør grundige undersøkelser og vurderer videre behandlingsforløp. Klinikken gir rask behandling til akutte muskulære plager. Kroniske muskulære plager følges opp og vi setter i gang forebyggende behandling. I samarbeid med den ansatte settes det i gang med treningsøvelser og ulike tiltak for å forebygge at plagene kommer tilbake.

I de aller fleste tilfeller vil den ansatte kunne fortsette å jobbe mens behandlingen pågår. Vi kan sette i gang med behandling på et tidlig tidspunkt slik at plagene blir så kortvarige som mulig.

  • Vi reiser ut og behandler på bedrifter eller de ansatte kan ta kontakt og komme til oss.
  • Vi skreddersyr tilbudet til din bedrift
  • Vi veileder de ansatte til bedre sittestillinger på jobb, tøye/treningsøvelser, bedre kosthold, bevissthet i forhold til egen kropp og helse.
Ta kontakt!

Vil du vite mer? - Ring 611 48 900

Vi avtaler gjerne et møte med din bedrift for å se hva vi kan gjøre for dere.
Ta kontakt!

Dette sier bedriftene

Vi hadde sykefravær på 7-8% da vi startet opp med behandlinger hos Kropp og Helseklinikken. Målet til Telenor er 5 %. Vi reduserte sykefraværet og havnet på under 5% i løpet av kort tid. Korttidsfraværet har holdt seg lavt i alle de årene vi har brukt dere, med rundt 3%. Vi har i mange år nå hatt stort arbeidspress. At vi har greid å holde ut skyldes nok at vi har fått disse behandlingene og oppfølgingen hos Kropp og Helseklinikken.

Astrid Kuraas Onsrud, Telenor

Roselotteriet har gjennom samarbeidet med Kropp og Helseklinikken fått løst opp stive skuldre og nakker. Fra første time hos dem hadde vi flere med stive nakker og plager i arm og skuldre grunnet stillesittende jobbing. Etter å ha vært hos Kropp og Helseklinikken har disse plagene forduftet. Roselotteriet kan bestemt si at vi har både unngått- og forebygget sykemeldinger og fravær på jobben p.g.a den behandlingen som de ansatte har fått. De ansatte har også fått kostholdsråd og treningsveidledning – noe som skal gi store muligheter for en friskere hverdag for den enkelte. Jeg som daglig leder vil oppfordre andre i samme stilling til å benytte seg av det flotte tilbudet som Kropp og Helseklinikken kan gi.

Svein Roar Coldevin, Roselotteriet

Vi startet med et tilbud om massasje i arbeidstiden fra Shape4life ettersom muskelplager var en gjenganger blant våre ansatte. Om lag halvparten av oss benytter seg av tilbudet minst en gang pr. mnd. og ettersom terapeuten kommer hit til oss, tar det heller ikke så mye tid. I tillegg til selve behandlingen får vi også verdifull veiledning innenfor kosthold og enkle treningsøvelser. Vi betaler selv 50% av kostnaden for behandlingen, mens bedriften betaler den andre halvparten. Tiltaket har definitivt økt trivsel og velvære hos oss, og sykefraværet har ligget på 3-tallet hele tiden de fire årene vi har hatt massasjetilbudet.

Christian H. Engh, Mustad Autoline

Vi skal være helseklinikken som ser hele deg!