Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien.

En naprapat gir manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

En naprapat benytter seg av;

  • Manipulasjon er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker naprapaten veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.
  • Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen.
  • Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes for å normalisere bevegeligheten mellom ledd.
  • Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.
  • Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder for å senke muskelspenning.

I tillegg til behandling vil en naprapat også kunne gi ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass. Samt gi hjemmeøvelser og treningsveiledning til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere.

Bestill time!

For timebestilling eller spørsmål - Ring 611 48 900

Våre åpningstider er mandag 8-15, tirsdag 8-15, onsdag 8-15, torsdag 13-20 og fredag 8-14

Bestill time!