Camilla,Yvonne og Beate har gått kurs i kinesiotape og bruker dette som et ekstra verktøy i behandlingen når det er nødvendig. Du har sikkert sett idrettsutøvere som bruker denne fargerike tapen.

Kinesiotaping er en rehabiliterende tapeteknikk som påvirker kroppens egne tilhelingsprosesser 24 timer i døgnet ved å påvirke muskulatur og gi stabilitet til ledd. Det kan være et viktig supplement i vår behandling.

Kinesiotapen skal løfte huden omkring det appliserte området, gi bedre plass og redusere trykket. Det kan redusere inflammasjon, øke blodgjennomstrømming og redusere ødem. Tapen kan også ha god smertereduserende effekt. Vi bruker også tapeteknikker med formål å styrke eller hemme en muskel. Eks. ved muskelavriving(partiell ruptur) eller ved problemer med muskelspenninger. Kinesiotape kan vi bruke til å øke signalene om leddets posisjon og bevegelse, samt forbedre reaksjonsevnen ved ugunstige ytterstillinger. Dette kan for eksempel overtråkk av ankel.

Tapen er latexfri og kan være på kroppen i flere dager. Kinesiotape egner seg så vel for barn som eldre, aktive idrettsutøvere og «mannen i gata».