Hvordan vi bruker kroppen vår, avspeiler seg gjerne i spenninger i ledd- og muskelkjeder. Derfor er vi på Kropp og Helseklinikken opptatt av å jobbe gjennom hele kroppen, for å redusere smerter som har sittet i kroppen over lengre tid. Det finnes ikke noe som er “riktig” eller “gal” kroppsholdning. Men en oppreist kroppsholdning gjør noe med humøret vårt og pusten vår. En “friere” kropp kan gi deg mer overskudd. Mens en kropp som “overbelastes” eller “feilbelastes” over tid, kan danne et smertebilde. Derfor er det viktig å prøve å skape balanse i den,slik at kroppen din kan gjøre en optimal jobb for deg, ut fra dine forutsetninger.

Å skape balanse mellom kroppens ulike “sider”(Venstre, høyre, foran, bak, overkopp ifht underkropp), og å redusere dysfunksjoner/restriksjoner i bevegelsen, er vi opptatte av på Kropp og Helseklinikken. Vi ønsker også, at du er delaktig i behandlingen, så langt det lar seg gjøre. Det kan være endringer av sitte-/arbeidsstilling, treningsmønster, spisevaner, ja til og med innholder det, at du kanskje må endre “mening/holdning”.

Muskelterapeutene på Kropp og Helseklinikken er utdannet Natural Movement Terapeuter- basert på GDS metoden og metoden til den nederlanske Dr. Niek Brouw. Vi har også grunnkurs i Anatomy Trains. Vi jobber med dysfunskjoner/restriksjoner i bevegelsene og passer på at disse får tilbake sin funksjon. Ved å jobbe gjennom hele kroppen, løsner vi i spenninger og smertene reduseres. Teknikkene vi bruker er enten avspenning av musklene, triggerpunktbehandling, bindevevsbehandling- både fascia release-teknikker, deep tissue release teknikker, kinesiotaping eller kopping.

Også våre øvrige terapeuter er opptatte av helheten og holdninger. Det gir oss en unik mulighet til å kunne være der for hele deg!