Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, sykdomslære og kroppens biomekanikk. Osteopaten behandler alt fra akutte til langvarige plager. Eksempler på tilstander Osteopaten kan hjelpe deg med:

  • Leddplager
  • Muskelsmerter
  • Hodepine
  • Fordøyelsesplager
  • Svangerskapsrelaterte plager
  • Kjeverelaterte plager
  • Stress

Osteopaten starter med en detaljert samtale (anamnese) og tar en grundig undersøkelse som avdekker mulige sammenhenger til det aktuelle problemet. Osteopaten vurderer blant annet holdning, respirasjon og utfører bevegelighetstester av ledd og bløtvev. Klinisk ortopedisk og nevrologisk undersøkelse blir gjort for å ekskludere alvorlig underliggende sykdom – pasientens sikkerhet er alltid i fokus. Hele kroppen blir tatt med i betraktning, også andre steder enn der plagene er.

Hver behandling blir utformet individuelt på bakgrunn av funn fra undersøkelsen og individ. Osteopati har en trygg og skånsom tilnærming og bruker et bredt spekter av manuelle teknikker. Alt fra svært myke tøyninger og avspenning av vev, mobilisering og manipulering av ledd.

Osteopati egner seg for pasienter i alle aldre, og vi bruker god tid på hver enkelt pasient. Velg en osteopat som er medlem av Norsk Osteopatforbund (MNOF) for å motta kvalitetssikret behandling.